Duet

Painted steel 180 x 40 x 35 cm

Paul Kubic (USA 1940) with an emphasis on sculpture and drawing, at the following art colleges: Cranbrook Art Institute, Bloomfield Hills Michigan, USA MFA 1969, Cleveland School of Art BFA 1967, USA, BA in fine art at Cooper School of Arts in 1961. Twice the Prix de Rome winner in 1975-1977 which further forged his artistic background. 

Paul Kubic draws inspiration from architectonic ruins and organic growth processes. His sculptures possess elements of sculptural developments throughout the history of art, mythology, history, folk art and theatre. Kubic regards his art pieces as expressions of the fragility of human existence and the foibles of mankind. He attempts to give his sculpture a voice and language that communicates directly with the mind of the viewer. While some Kubic sculptures contain a questioning or satirical message for the discerning, others confess outrage of the absurdity of our times.

Paul Kubic (VS 1940) met een nadruk op beeldhouwkunst en tekenen, aan de volgende kunstacademies: Cranbrook Art Institute, Bloomfield Hills Michigan, VS MFA 1969, Cleveland School of Art BFA 1967, VS, BA in fine art aan Cooper School of Arts in 1961. Tweemaal de Prix de Rome-winnaar in 1975-1977 die zijn artistieke achtergrond verder vormde.

Paul Kubic laat zich inspireren door architectonische ruïnes en organische groeiprocessen. Zijn sculpturen bevatten elementen van sculpturale ontwikkelingen in de geschiedenis van de kunst, mythologie, geschiedenis, volkskunst en theater. Kubic beschouwt zijn kunstwerken als uitingen van de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan ​​en de zwakheden van de mensheid. Hij probeert zijn sculptuur een stem en taal te geven die rechtstreeks communiceert met de geest van de toeschouwer. Terwijl sommige Kubic-sculpturen een vragende of satirische boodschap bevatten voor de scherpzinnigen, bekennen anderen hun verontwaardiging over de absurditeit van onze tijd.

2.500,00

en_GBEnglish