Sneeuwuil

Bronze,160 x 30 x 35cm

Jaap Hartman’s (Netherlands) bronze sculptures interpret the natural world with a twist.  Hartman finds inspiration from the tenet; “Nature is the mother of all arts“. His whimsical creatures reflect a magical interpretation of the natural world, invoking both amusement and endearment of our furry and feathered friends. Jaap Hartman, the master bronze caster and sculptor, graduated from both the Rotterdam Academy of Fine Arts and the Rijks Academy of Fine Arts in Amsterdam. His professional training laid the foundation for his artistic development and technical expertise in casting. Hartman studied at the Amsterdam Rijks Academy, under the tutelage of expert sculptors Paul Gregoire and Peter Esser.  His figurative sculptures show that he is faithful to the basic spatial concepts with sculpture. Portraits are an important subject for Hartman. Hartman works from the inside where the form gradually takes shape; until it reaches the outer skin and the image takes the final form and expression. For the last 50 years, Hartman’s unique sculptures have come to adorn public, corporate, and private collections around the world.

Jaap Hartman (1950, Nederland) is beeldhouwer en bronsgieter. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam en aan de Rijksacademie van Amsterdam.  Deze opleidingen legden de basis voor zijn artistieke ontwikkeling en zijn technisch vakmanschap. In Rotterdam kreeg hij o.a. les van Arie Teeuwissen (beeldhouwen) en Gijs Voskuyl (tekenen).  In Amsterdam waren het de gerenommeerde hoogleraren Paul Gregoire en Piet Esser die hem de principes van de beeldhouwkunst bijbrachten. Zijn figuratieve beelden laten zien dat hij trouw blijft aan de basisgedachte dat beeldhouwen werken in en met de ruimte is. Werkend van binnen naar buiten krijgt de vorm langzamerhand gestalte. Portretten zijn altijd een belangrijk onderwerp geweest voor Jaap Hartman. Ook hier is zijn werkwijze een langzaam opbouwen van binnenuit totdat hij is aangekomen bij de buitenkant, de huid.  Op dat moment heeft het beeld zijn definitieve vorm en expressie verkregen en wordt er niet meer aan geschaafd. Daarna volgt de technisch complexe fase van het maken van de mal en het gieten van het brons, het afwerken en patineren. Als bronsgieter kan Jaap Hartman dit hele proces in eigen hand houden.

4.500,00

en_GBEnglish