Splash 6

Acrylic on canvas, 120 x 80 cm

Hannelore Houdijk (1975) graduated from the art academy in Breda in 1997 and graduated from the Dutch Art Institute in Enschede in 2000 (Master of Fine Arts, a postgraduate international course). She has exhibited in China, Italy, France, Germany, Bulgaria, the Czech Republic, and in various places in the Netherlands. In her studio in Huizen, Hannelore makes realistic, colorful, and intense paintings. Her still lifes are inspired by the work of the Golden Age artists. Hannelore about her work: ‘My still lifes are new versions of paintings from the 17th century, whereby I maintain the special atmosphere and intensify the experience. I zoom in more on the subject than is usual with traditional paintings, which makes the composition more exciting, requires more attention, and gets an impact. The painting appears larger than the actual dimensions of the canvas. The colors are vivid and intense, which makes them more appealing. Light also plays an important role.

Hannelore Houdijk afgestudeerd aan de kunstacademie St. Joost in Breda en deed daarna een masteropleiding aan de Dutch Art Instituut in Enschede. Haar enthousiasme voor het schilderen bracht haar naar China, waar ze in 2001 exposeerde. Er volgden verschillende projecten en exposities in diverse landen en in 2003 ontving ze een startstipendium. In 2019 won ze de landelijke wedstrijd ‘Schilderij van het jaar” met haar schilderij ‘Theepot in het water’. Hannelore reeks ‘Servies in Water’ bevat symbolen van ons tijdelijk bestaan, net als de Nederlandse stillevens uit de 16-17 eeuw. Deze z.g. Vanitas stillevens werden geschilderd om de mens te herinneren aan zijn sterfelijke natuur en het eind van al ons aardse plezier. Toen werden kostbare objecten geschilderd als symbool van de vruchteloosheid van het aardse leven. Dit kun je eveneens ervaren in de schilderijen van Hannelore, maar met een moderne swing.

Hannelore over haar werk: ‘Ik maak eerst foto’s voor mijn stillevens en ga dan schilderen. Bij mijn laatste serie schilderijen heb ik alledaags servies buiten in de natuur in het water gelegd en gefotografeerd. De composities die daarbij ontstonden werden op een prachtige manier vervormd door het water en het zonlicht. En die foto’s vormen de basis voor mijn schilderijen.’ Hannelore heeft een eigen manier van schilderen ontwikkeld; van veraf lijkt het werk fotorealistisch, van dichtbij is het grof en zie je duidelijk de verftoetsen. Het werk komt zo in beweging en ziet er steeds anders uit.

Hannelore Houdijk (Pays-Bas, 1975) est diplômée de l’académie des beaux-arts de
Breda ainsi que du Dutch Art Institut d’Enschede (Master of Fine Arts, cursus
international de troisième cycle). Son enthousiasme pour la peinture l’amène à
exposer en Chine, en Italie, en France, en Allemagne, en Bulgarie, en République
tchèque et dans divers endroits aux Pays-Bas. Hannelore réalise des peintures
surréalistes, colorées et intenses souvent des natures mortes, inspirées du travail des
artistes néerlandais de l’Âge d’or. Hannelore à propos de son travail : « Mes natures
mortes sont des versions contemporaines de peintures de la Vanité du XVIIe siècle,
dans lesquelles je maintiens l’atmosphère particulière pour intensifier l’expérience. Je
zoome davantage sur le sujet que dans les peintures traditionnelles, rendant ainsi la
composition plus convaincante, impactant plus l’attention. Le tableau apparaît plus
grand que les dimensions réelles de la toile. Les couleurs sont vives et intenses, ce qui
les rend plus attrayantes. La lumière joue également un rôle important ». En 2019,
Hannelore a remporté le concours national ‘Peinture de l’année’ avec son tableau
‘Théière dans l’eau’.

2.995,00

en_GBEnglish