Europe and the Steer

1/1 unicum, brons, 21 x 32 x 16 cm

Jaap Hartman (Nederland) is beeldhouwer en bronsgieter en afgestudeerd aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten en de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn professionele opleiding legde de basis voor zijn artistieke ontwikkeling en technische expertise in het gieten. In Rotterdam kreeg hij les van Arie Teeuwissen (beeldhouwen) en Gijs Voskuyl (tekenen). Hartman studeerde beeldhouwen in Amsterdam bij de gerenommeerde hoogleraren Paul Gregoire en Peter Esser. Zijn figuratieve sculpturen laten zien dat hij trouw is aan de ruimtelijke basisconcepten van de beeldhouwkunst. Portretten zijn een belangrijk onderwerp voor Hartman. Hartman werkt van binnenuit waar de vorm geleidelijk vorm aanneemt; dit is een langzaam proces om van binnenuit op te bouwen tot het de buitenste huid bereikt. Als dit eenmaal is bereikt, krijgt het beeld de uiteindelijke vorm en uitdrukking. Dan komt de technisch complexe fase van het maken van de mal en het gieten en afwerken van het beeld, zoals het patineren. Jaap Hartman als bronsgieter en beeldhouwer is een duidelijke meester in het hele proces van het creëren van schoonheid en gedachte uit metaal.

Jaap Hartman (1950, Nederland) is beeldhouwer en bronsgieter. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam en aan de Rijksacademie van Amsterdam. Deze opleidingen legden de basis voor zijn artistieke ontwikkeling en zijn technisch vakmanschap. In Rotterdam kreeg hij o.a. les van Arie Teeuwissen (beeldhouwen) en Gijs Voskuyl (tekenen). In Amsterdam waren het de gerenommeerde hoogleraren Paul Gregoire en Piet Esser die hem de principes van de beeldhouwkunst bijbrachten. Zijn figuratieve beelden laten zien dat hij trouw blijft aan de basisgedachte dat beeldhouwen werken in en met de ruimte is. Werkend van binnen naar buiten krijgt de vorm langzamerhand gestalte. Portretten zijn altijd een belangrijk onderwerp geweest voor Jaap Hartman. Ook hier is zijn werkwijze een langzaam opbouwen van binnenuit totdat hij is aangekomen bij de buitenkant, de huid. Op dat moment heeft het beeld zijn definitieve vorm en expressie verkregen en wordt er niet meer aan geschaafd. Daarna volgt de technisch complexe fase van het maken van de mal en het gieten van het brons, het afwerken en patineren. Als bronsgieter kan Jaap Hartman dit hele proces in eigen hand houden.

1.250,00

nl_NLDutch