Europe and the Steer

1/1 unicum, bronze, 21 x 32 x 16 cm

Jaap Hartman (Netherlands) is a sculptor and bronze caster and a graduate of the Rotterdam Academy of Fine Arts and the Rijks Academy of Fine Arts in Amsterdam. His professional training laid the foundation for his artistic development and technical expertise in casting. In Rotterdam he was taught by Arie Teeuwissen (sculpture) and Gijs Voskuyl (drawing). Hartman studied sculpture in Amsterdam, under the renowned professors, Paul Gregoire and Peter Esser.  His figurative sculptures show that he is faithful to the basic spatial concepts with sculpture. Portraits are an important subject for Hartman. Hartman works from the inside where the form gradually takes shape; this is a slow process to build up from inside until it reaches the outer skin. Once this is achieved, the image takes the final form and expression. Then comes the technically complex phase of making the mold and the casting and finishing work on the sculpture such as the patina. Jaap Hartman as bronze caster and sculptor is an obvious master of the entire process of creating beauty and thought out of metal.

Jaap Hartman (1950, Nederland) is beeldhouwer en bronsgieter. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam en aan de Rijksacademie van Amsterdam.  Deze opleidingen legden de basis voor zijn artistieke ontwikkeling en zijn technisch vakmanschap. In Rotterdam kreeg hij o.a. les van Arie Teeuwissen (beeldhouwen) en Gijs Voskuyl (tekenen).  In Amsterdam waren het de gerenommeerde hoogleraren Paul Gregoire en Piet Esser die hem de principes van de beeldhouwkunst bijbrachten. Zijn figuratieve beelden laten zien dat hij trouw blijft aan de basisgedachte dat beeldhouwen werken in en met de ruimte is. Werkend van binnen naar buiten krijgt de vorm langzamerhand gestalte. Portretten zijn altijd een belangrijk onderwerp geweest voor Jaap Hartman. Ook hier is zijn werkwijze een langzaam opbouwen van binnenuit totdat hij is aangekomen bij de buitenkant, de huid.  Op dat moment heeft het beeld zijn definitieve vorm en expressie verkregen en wordt er niet meer aan geschaafd. Daarna volgt de technisch complexe fase van het maken van de mal en het gieten van het brons, het afwerken en patineren. Als bronsgieter kan Jaap Hartman dit hele proces in eigen hand houden.

1.250,00

en_GBEnglish